Biokap
Biokap
BioKap - Anticaduta BioKap - Bellezza BioKap - Nutricolor

O BIOKAP®

Prírodná vlasová kozmetika BIOKAP® je línia vlasových produktov inšpirovaná bohatstvom sveta prírody.

Kombinácia tradičnej fytokozmetiky a modernej technológie umožnila vyvinúť prípravky na vlasy založené na báze prírodných zložiek, rastlinných výťažkov a čistých esenciálnych olejov. Prírodná vlasová kozmetika BIOKAP® čerpá aktívne zložky z prírody, pretože práve príroda je obrovským zdrojom látok na prirodzenú starostlivosť o krásu a zdravie vlasov.

Výrobky prírodnej vlasovej kozmetiky BIOKAP® boli vyvinuté na základe výskumu rastlín a ich účinných látok, ktoré boli transformované do účinných a bezpečných produktov.

Prírodná vlasová kozmetika BIOKAP® rešpektuje základné pravidlá

- Rozvoj pokročilých, autonómnych výskumov rastlinných produktov.
- Čerpanie a učenie sa zo starovekej vedy o rastlinách.
- Zabezpečenie prírodných, efektívnych a bezpečných produktov vďaka neustálej kontrole celého výrobného reťazca.
- Dôsledné testovanie hypoallergencity kozmetických výrobkov.
- Žiadne výrobky nie sú testované na zvieratách.
- Všetky produkty sú dermatologicky testované.


KVALITA

Kvalita je pre nás prirodzená.

Výber pôdy a semien

Kvalita výrobkov BIOKAP® pochádza zo starostlivého výberu surovín. Dávame veľký dôraz na výber vhodnej pôdy, kvalitných semien na pestovanie, tiež na metódy pestovania a rešpektovanie podmienok ročných období.

Pestovanie

Šampón, s ktorým si umývate vlasy, farba, s ktorou si ich farbíte či maska, s ktorou vlasy ošetrujte... všetky prípravky BIOKAP® obsahujú vyberané rastlinné zložky, ktoré sú pestované na kontrolovaných pôdach, kde rastú prirodzene, alebo sú pestované prirodzeným spôsobom. Vyškolení a skúsení pracovníci neustále sledujú rast a kvalitu plodín.

Zber

Kvalita sa tiež odvíja od metódy zberu, ktorý je založený na tradičných zásadach. Každá rastlina, jej plod alebo kvet sú zberané v tom „magickom momente“, keď majú najvyššiu koncentraciu účinných látok. Pre zachovanie prirodzených vlastností každej zložky je zber často ručný.

Výroba

V neposlednom rade je kvalita výrobkov BIOKAP® zavislá od výrobného procesu, ktorý je garantovaný certifikovaným Systémom Kvality. Testovaná je stabilita, fyzikálne a chemické vlastnosti a kvality v laboratóriu, za použitia najmodernejších kontrolných metód a prístrojového vybavenia . Okrem obvyklých testov na baktérie, pesticídy a ťažké kovy, je realizovaný test ELISA na zistenie lepku a tiež testy na detekciu niklu.

To všetko s cieľom zachovania a zvýšenia čistoty a účinnku aktívnych zložiek.KVALITA JE PRE NÁS JEDNODUCHO PRIRODZENÁ.


VÝSKUM

Neustále zlepšovanie.

Prírodné a efektívne

Cieľom nepretržitého výskumu a vývoja je zabezpečenie týchto dvoch základných požiadaviek na všetky výrobky BIOKAP®.

Overovanie a kontrola surovín

Výber prírodných surovín je východiskovým bodom pre kontrolu a vývoj produktov. Je veľmi dôležité poznať každý detail o rastlinách, ktoré sú vo výrobkoch využité – ich pôvod, miesto pestovania aj metódy zberu.

Kontrola výroby

Oddelenie výskumu a vývoja neustále vyvíja a zdokonaľuje súbor postupov spojených s výrobou produktov. Kontroluje titráciu extraktov, testuje prítomnosť účinných zložiek v extrakte a následne ich účinnosť.

Štúdium pracovníkov

V neposlednom rade je vývoj zabezpečený tiež neustálymi školeniami a vzdelávaním kvalifikovaných pracovníkov. Podieľajú sa tiež na hodnotení vedeckej literatúry týkajúcej sa účinnosti, bezpečnosti a synergii pôsobenia rastlinných komplexov.


BioKap Nutricolor