Kontakt

Obchodné meno: 

Hana Cosmetics s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:

Riečna 192

951 07  Malý Cetín 

IČO 48052531

DIČ 2120035742

IČ DPH SK2120035742

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39447/N

www.hanashop.sk