Výskum a kvalita

PRÍRODNÉ A EFEKTÍVNE

S cieľom vždy splniť tieto dve základné požiadavky sú výrobky spoločnosti Bios Line výsledkom neustáleho výskumu a vývoja, ktorý je prakticky nevyčerpateľný. 

Základom je výber surovín. Spoločnosť Bios Line pozná každý detail rastlín, ktoré používa, ich pôvod, miesto pestovania a metódy zberu. Z hľadiska dodávateľského reťazca sa hlavné liečivé rastliny testujú a hodnotia sa aj techniky zberu plodín, aby produkovali najvyššie štandardy kvality.

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Oddelenie výskumu a vývoja vyvíja a zdokonaľuje súbor postupov týkajúcich sa pôvodu: na analýzu výťažkov, nap. stanovenú osobitnými analytickými metódami pre každú látku, skutočnú záruku prítomnosti účinných látok v extrakte a následne jeho účinnosť, alebo na určenie najvhodnejšieho galenického zloženia (technológia prípravy) podľa druhu rastliny a aktívnej zložky, ale predovšetkým na určené použitie: od mikrotabliet pre Safralyin® a Epa 3 Fish po sublingválne vrecká na Migralen® a Vitacalm Melatonin do enterosolventných, gastroprotektívnych kapsúl pre Principium FerPlus Tre-tard a Bromelina.

V neposlednom rade sa kvalifikovaný personál spoločnosti neustále zapája do odbornej prípravy, štúdia a hodnotenia najnovšej vedeckej literatúry a to z hľadiska účinnosti a bezpečnosti, ako aj z hľadiska synergie pôsobenia rastlinných komplexov.

KVALITA K NÁM PRICHÁDZA PRIRODZENE

Vhodná pôda, vybrané semená, udržateľné poľnohospodárske postupy s rešpektovaním sezóny: Kvalita línie Bios Line pochádza zo starostlivého výberu surovín. Krém, ktorý použijete na tvár alebo sérum, ktorý vás osvieži vo večerných hodinách, bude vždy obsahovať tie najlepšie rastlinné prísady z kontrolovaných oblastí, kde rastú divo alebo sa pestujú prirodzeným spôsobom.
Spoločnosť dbá aj na kvalitnú úrodu. Podľa zásad rastlinnej tradície si spoločnosť Bios Line vyberá a preberá každú rastlinu, púčik alebo kvetinu v tom „magickom okamihu“, keď sú účinné látky v najvyššej koncentrácii. Z dôvodu zachovania prírodných vlastností každej zložky sa zber vykonáva často ručne. Vyškolení a skúsení pracovníci neustále monitorujú rast a kvalitu plodín.

ÚČINNOSŤ AKTÍVNYCH ZLOŽIEK

Kvalita Bios Line produktov je výsledkom výrobného procesu, ktorý je certifikovaným systémom kvality.

Testy fyzikálnych a chemických vlastností ako aj kvality sa vykonávajú v laboratóriu s použitím najmodernejších metód a nástrojov kontroly. Okrem obvyklých testov na baktérie, pesticídy a ťažké kovy sa na mnohých výrobkoch vykonáva test ELISA na zisťovanie lepku a testy na zisťovanie niklu.

Cieľom je zachovať a zvýšiť čistotu a účinnosť aktívnych zložiek, rešpektujúc predpísanú modernú bylinnú medicínu, ktorá požaduje, že žiadna rastlinná zložka nemôže byť považovaná za inertnú.

Kvalita k nám prichádza prirodzene.