Záväzok Bios Line

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Záväzok Bios Line

Prácu sprevádza rešpekt a láska k ľudom, k Zemi a jej plodom, pretože filozofia pohody spoločnosti vychádza z prírody.

Spoločnosť Bios Line sa dennodenne podieľa na projektoch zameraných na záchranu životného prostredia a osvedčených postupov, ku ktorým sa zaviazala. Tu sú niektoré: 

Zero Impact Ambassador®

Spoločnosť Bios Line je zapojená do projektu Zero Impact® spoločnosti LifeGate. Emisie CO2, ktoré vznikajú pri činnosti spoločnosti, sú kompenzované uhlíkovými kreditmi generovanými vytvorením a ochranou rastúcich lesov. Od roku 2008 je Bios Line súčasťou LifeGate projektu Zero Impact®. Zero Impact® počíta, znižuje a kompenzuje emisie CO2 generované činnosťami, výrobkami, službami a udalosťami tým, že prispieva k vytváraniu a k ochrane lesov, ktoré rastú v Taliansku ale aj na celom svete. Preto sme sa zapájame posledných 8 rokov do projektu Zero Impact®, čím prispievame k ochrane ročného priemeru 74 000 m² lesa v Kostarike a na Madagaskare. Zero Impact® nám dal príležitosť plne si uvedomiť environmentálny dopad nášho podnikania, zlepšiť našu cestu udržateľnosti a byť informovaný o najlepšom možnom riešení a samozrejme kompenzovať naše emisie CO2 podporou projektov na vytváranie a ochranu rastúcich lesov.

Recyklácia

Spoločnosť Bios Line recykluje obaly a pri plnení obalov využíva skôr lepenku než plast. Podporuje tiež recykláciu použitých obalov na miestach predaja a koncovým spotrebiteľom. Zakaždým, keď si vyberiete produkt Bios Line, prispievate k ochrane našej planéty.

Čistá energia

Spoločnosť Bios Line vo svojom ústredí nainštalovala fotovoltaický systém s 300 polykryštalickými solárnymi panelmi s výkonom 60 kwh, ktorý je schopný znížiť emisie oxidu uhličitého asi o 36 ton ročne. Okrem toho Bios Line nakupuje elektrinu a plyn iba z obnoviteľných zdrojov (certifikát GSE [Gestore dei Servizi Energetici]).

0 KM - dodávateľov a spolupracovníkov

Spoločnosť Bios Line preferuje dodávateľov "km 0", to znamená dodávateľov čo najbližšie k spoločnosti s cieľom znížiť množstvo odpadu a obmedziť emisie CO2. Rovnaká logika sa uplatňuje aj pri výbere spolupracovníkov a zamestnancov: okrem vysokej profesionality, ktorá sa vyžaduje, aby sa pracovník stal súčasťou tímu, je pobyt v blízkosti firmy dôležitým plusom.

Zero Impact web®

Spoločnosť Bios Line tiež dodržiava projekt Zero Impact web®, ktorý prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu. Emisie pochádzajúce z návštev našej stránky budú kompenzované vytvorením a ochranou lesov v Kostarike. Aj keď sa už urobilo veľa pre zníženie emisií CO2, znečisťuje v skutočnosti aj internet. Podľa správy Greenpeace s dnešným tempom rastu budú dátové centrá a komunikačné siete v roku 2020 využívať približne 2 000 kilowattov za hodinu, čo je asi trojnásobok ich súčasnej spotreby. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Bios Line dokonca rozhodla, že bude mať na web nulový dopad. Ďalší spôsob, ako vytvoriť povedomie a znížiť vplyv našich každodenných činností na životné prostredie.

Použitie FSC papiera

Spoločnosť Bios Line používa pri svojej tlači (katalógy, cenníky, informačné materiály, propagačné letáky atď.) a prepravných obaloch papier z plantáží spravovaných v súlade s environmentálne udržateľnými zásadami a certifikované v súlade s FSC (Forest Stewardship Council). Certifikát FSC označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.

Netestuje sa na zvieratách

Bios Line podporuje znalosť a zrozumiteľnosť informácií týkajúcich sa testovania na zvieratách. Úplný zákaz obchodovania a testovania kozmetických výrobkov na zvieratách nadobudol účinnosť v celej Európskej únii 11. marca 2013 s predpismi č. 1223/2009. Oficiálne "NIE" pre všetky testy na zvieratách sa vytvorilo po dlhom procese postupného zákazu, ktorý trval takmer 20 rokov. Na zaručenie kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobkov pre zákazníkov používa spoločnosť Bios Line iné metódy ako testy na zvieratách - vykonávanie testov in vitro alebo dermatologických testov v spolupráci s najlepšími talianskymi univerzitami. Bios Line tiež podporuje organizáciu FRAME - fond, ktorý sa aktívne podieľa na hľadanie alternatív k testovaniu na zvieratách pri lekárskych pokusoch. (www.frame.org.uk). FRAME sa zameriava na hľadanie, výskum a propagáciu alternatív k zvieratám a snaží sa smerovať k svetu, v ktorom sa metódy bez zvierat považujú za najlepšiu vedeckú prax. Charita sa venuje vývoju nových, platných a etických vedeckých metód, ktoré nahradia potrebu laboratórnych zvierat vo výskume.